הרב דרוקמן בישיבת מועצת הרבנות הראשית
הרב דרוקמן בישיבת מועצת הרבנות הראשית צילום: דוברות

מועצת הרבנות הראשית התכנסה היום (שני) לדיון בנוגע למתווה הגיור ומתווה הכשרות של השר לשירותי דת מתן כהנא. בישיבה השתתף גם הרב חיים דרוקמן, מראשי רבני הציונות הדתית שאף חתם על החלטת המועצה.

בתום הישיבה פרסמה המועצה החלטה לגבי מתווה הגיור בה נכתב, "בעת האחרונה עולות על שולחנה של ממשלת ישראל הצעות חוק שמגמתן לשנות את ענייני הדת במדינת ישראל. אחת מהן זו הצעת חוק גיור ממלכתי בישראל".

"הליך הגיור הינו כרטיס הכניסה להיות חלק מהעם היהודי. ההליך הזה נקבע על פי ההלכה. כל החלטה בתחום זה חייבת לקבל את אישורם של הרבנים הראשיים לישראל ושל מועצת הרבנות הראשית לישראל וכן את הסכמת רוב מנין ורוב בנין של רבני ישראל בארץ ובתפוצות", הוסיפו הרבנים.

"מועצת הרבנות הראשית קוראת לעצור מיידית את הליכי מתווה הגיור המוצע. ההצעה לפצל את מערך הגיור האחיד ולקבוע כללים שונים ואפשרויות שונות לעבור את הליך הגיור טומנת בחובה סכנה גדולה. מתווה זה יגרום לקרע משמעותי בעם ישראל שלא יהיה ניתן לאיחוי. המתווה המוצע יפצל את העם היהודי בישראל ובעולם כולו ויביא למצב של יהדות מפולגת במקום יהדות מאוחדת. רק מתווה גיור אחיד לכולם יבטיח את שלמות העם", קראה מועצת הרבנות הראשית.

באשר למתווה הכשרות שנכנס לתוקף נאמר בהודעת המועצה כי "על פי ההלכה ובהתאם להחלטת מועצת הרבנות הראשית, אין לרב ליתן כשרות שלא במקום כהונתו או במקום כהונת מרא דאתרא, מלבד מי שהוסמך לכך על ידי מועצת הרבנות הראשית והעושה כן פורץ גדר".

מפלגת הציונות הדתית הגיבה על החלטת מועצת הרבנות הראשית. "גיור אחד לעם אחד. הסמכות ההלכתית בסוגיית הגיור חייבת להשאר בידי הרבנות הראשית כסמכות ההלכתית העליונה במדינת ישראל. כל פגיעה בעקרון זה תביא במישרין להונאת המתגריים, לפתיחת ספרי יוחסין ולפגיעה קשה חלילה באחדות העם".

"אנו מבקשים לברך את חברי מועצת הרבנות הראשית ואת מורנו ורבנו זקן רבני הציונות הדתית הרב חיים דרוקמן שליט"א שקראו באופן ברור שלא לפגוע באחדות ישראל ולא לקדם שום מתווה בגיור שלא בתאום והסכמת הרבנות הראשית", לשון תגובת המפלגה.