הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסף צילום: Yonatan Sindel/Flash90

נשיא מועצת הרבנות הראשית הרב יצחק יוסף פנה בדחיפות ליועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב-מיארה בדרישה להקפיא את התקנות לבחירת רבני עיר שנחתמו על יד השר לשירותי דת.

לטענת הרב יוסף מדובר ב"מחטף" והתקנות "מעקרות את סמכויות הרבנות הראשית לישראל ופוגעות קשות ברבני הערים בישראל והפיכתם לרבנים 'מטעם' עושי דברם של גורמים פוליטיים של השר לשירותי דת".

"התקנות שנחתמו, הם המשך המגמה של פוליטיזציה והרס שירותי הדת בישראל, הכנסת גורמים רפורמים למוקדי קבלת החלטות בענייני דת, תוך שימוש פסול בכלי שלטוני של 'חקיקת משנה' ועקיפת רצון הבוחר, ללא כל היוועצות בבעלי הסמכות - הרבנים הראשיים לישראל, הרבנות, מועצת הרבנות הראשית", טען הרב יוסף.

במכתבו מציין הרב יוסף כי "המשרד לשירותי דת לאורך כל תהליך התקנת התקנות לא פנה אל הרבנים הראשיים לישראל, ואל מועצת הרבנות הראשית לישראל, שהיא הרשות הרלוונטית לנושא רגיש זה, לא קיים היוועצות והליך מנהלי ראוי בטרם התקנת התקנות אשר תכליתן שינוי משמעותי וריקון מוסד הרבנות הראשית מתוכנו".

לטענתו, "כמו כן, לא נערכה כל פניה אל נציגות רבני הערים, או לנציגויות בתי הכנסת ברחבי הארץ (שהוצאו כליל מההליך כמפורט לעיל), במטרה לקיים דיון מקצועי ראוי לטובת המערכת. עולה חשש חמור כי תקנות אלה שנחתמו במחטף ללא כל דיון מקצועי, נועדו לשרת מטרות שאין כאן המקום לפרטן".

"אני נאלץ לפנות אלייך, גבירתי הנכבדה, בשמי ובשם חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל, בשם כלל רבני ישראל, בתי הכנסת והציבור הרחב שומר המסורת, שמעמד וכבוד הרבנות יקר לליבם ומבקש את התערבותך הדחופה להקפאה מיידית של ה'תקנות' שבנדון, ולמנוע את העברתם לפרסום ברשומות, עד לדיון מסודר כמתחייב", מסכם הרב יוסף את מכתבו.