גלי בהרב מיארה
גלי בהרב מיארה צילום: שלו שלום/TPS

משרד המשפטים העביר לוועדת השרים לחקיקה חוות דעת ולפיה יש מניעה משפטית לקדם את הצעת חוק עונש מוות למחבלים הקובעת כי יוטל עונש מוות חובה על מי שיורשע ברצח אזרח ישראלי ממניע גזעני ומתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל.

לפי חוות הדעת הצעת החוק אינה עומדת במבחנים החוקתיים, ויש מניעה משפטית מלקדמה, "עונש המוות עקב מאפייניו המיוחדים מעורר שאלות קשות לגבי גבולות סמכותה של המדינה להשתמש בו והתועלת בו, המייחדים אותו מכל עונש אחר בספר החוקים, והמצדיקים זהירות יתרה והגנות מיוחדות בקביעתו".

עוד נכתב: "עמדתנו המקצועית היא שאין לקבוע עונש מוות לעבירת הרצח, בוודאי שלא עונש מיתה שהוא עונש חובה". בחוות הדעת עלה גם חשש מפני "עונש שמשמעותו היא בלתי הפיכה".

"עונש המוות אינו מרתיע" טוענת היועמ"שית, "בדיונים שנערכו בנוגע להצעת חוק קודמת שעניינה עונש מוות בעבירות רצח בנסיבות של טרור, שהתקיימו בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, הביעו נציגי שירות הביטחון הכללי את העמדה כי ההצעה אינה מקדמת את ההרתעה, ואף עשויה להזיק".

כזכור, כיום בית משפט צבאי רשאי לגזור עונש מוות. בהצעת החוק שהגישו חברי הכנסת איתמר בן גביר ומאי גולן הוצע לקבוע כי סמכותו של בית משפט צבאי לגזור עונש מוות תהיה ברוב רגיל (ולא בהכרח פה אחד) וכי לא ניתן יהיה להקל בעונשו של מי שנגזר עליו עונש מוות בגזר דין סופי בבית משפט צבאי באזור.

יו"ר ''עוצמה יהודית'' ח"כ בן גביר שהגיש את הצעת החוק הגיב לחוות הדעת של היועמ"שית: "בכל הכבוד ליועצת המשפטית מדובר בעמדה פוליטית ולא משפטית ומצער שגם גלי בהרב-מיארה נוקטת בגישה שהיועץ המשפטי הופך חלק מהמערכת הפוליטית.

''חוק עונש מוות הוא חוק מקובל במדינות רבות בעולם. ניתן להסכים לחוק זה וניתן שלא, אך ודאי אי אפשר לקבוע עמדה משפטית נחרצת לגביו. אגב, רק לפני מספר חודשים ח"כ אמסלם הציע חוק דומה שלא לדבר על אביגדור ליברמן כשעוד היה בימין ומוזר שאז לא שמענו את קולו של משרד המשפטים. חבל שבמקום לדון לגופו של חוק ולהבין שאין למשפטנים סמכות להתערב בנושא זה, חודרים שיקולים פוליטיים לתוך עמדות משפטיות ועוד שיקולים כאלה שנותנים רוח גבית לטרור".

ח"כ בן גביר הוסיף: "מכל מקום תהיה החלטת ועדת השרים אשר תהא, בכוונתי להעלות את החוק להצבעה במליאה כבר בשבוע הבא".

ח"כ מאי גולן מסרה בתגובה: "לידיעת היועצת המשפטית לממשלה, בדמוקרטיה הגדולה והחשובה בעולם אין "מניעה משפטית" לגזור עונש מוות. יתרה מכך, הגיע הזמן לשים סוף לקייטנות הכלא של רוצחים שפלים ומתועבים שבמקום להיות נידונים למוות, משלימים לימודים ותואר ראשון בבתי הסוהר.

''ההרתעה לא תגיע מישיבה של עוד כמה שנים בכלא, אלא רק הודות להצעת חוק זו. סירובה של היועצת לקדם אותה רק מחדד עוד יותר את הצורך בחוקי משילות חדשים ללא התערבות מיותרת ואינטרסנטית של גורמי משפט ופקידי מדינה שמעולם לא נבחרו על ידי הציבור", הוסיפה גולן.