השרה איילת שקד
השרה איילת שקדצילום: עודד קרני

בהוראת שרת הפנים איילת שקד ולראשונה מאז החלה תופעת ההסתננות מסודן לישראל, רשות האוכלוסין וההגירה סיימה לגבש מחקר משווה מקיף המבוסס על מסמכי מדיניות ופסיקה מהממלכה המאוחדת, שוויץ, קנדה, גרמניה, אוסטרליה, דנמרק, בית הדין האירופי לזכויות אדם ועוד, בעניין מסתננים סודנים יוצאי חבל דרפור והרי הנובה בני שבטים אפריקאים.

מסקירת המידע עולה כי קובעי המדיניות ובתי הדין במדינות הנסקרות מצאו שלא מתקיימת רדיפה שיטתית של דרפורים בני שבטים אפריקאים על רקע מוצאם האתני וכי עיר הבירה חרטום מהווה עבורם אפשרות מגורים ראויה.

עוד עולה מהמידע שהוצג, כי לאורך השנים חזרו מיוזמתם לסודן אלפי מסתננים ומשיחות מעקב שביצעה רשות האוכלוסין וההגירה עם מסתננים שחזרו לשם בשנים האחרונות , כולל יוצאי דרפור, נאסף מידע התומך במסקנות העולות מהמחקר.

המחקר מהווה נקודת מפנה חשובה בהשוואה למדיניות הקיימת מאז החלה תופעת ההסתננות מסודן, שכן עד עתה לא גובשה עמדה רשמית בסוגיה זו. בהעדר הכרעה, לאורך השנים הוענק מעמד תושבות ארעית לאלפי סודנים יוצאי חבלים אלו, מתוכם למעלה מאלפיים מסתננים שהגישו בקשות מקלט וקיבלו מעמד זמני בהוראת בית המשפט העליון בבג"ץ 4630/17 ADAM GUBARA TAGAL נ' שר הפנים, עד שתתקבל הכרעה בעניינם.

סיום גיבוש המחקר מהווה שלב חשוב בקידום היכולת להכריע בבקשות פרטניות לקבלת מקלט מדיני של יוצאי דרפור והרי הנובה בישראל וניתן להעריך כי בהעדר עילה פרטנית, דינם של רבות מבקשות המקלט יהיה להידחות. המחקר המקיף הועבר בימים האחרונים למשרד החוץ על מנת להסתייע בו, בהמשך לקבלת חוות דעת של המל"ל ובו מידע התומך אף הוא במסקנות העולות מהמחקר.

שרת הפנים שקד: "אני גאה שעבודת המחקר ומטה שהנחתי לבצע זמן קצר לאחר כניסתי לתפקיד הבשיל כעת. מדובר במסמך תקדימי הן ברוחב היריעה וכן במסקנות העולות ממנו, ואין לי ספק לגבי חשיבותו לשם קידום מדיניות ההגירה אחראית לישראל ועבור תושבי דרום תל אביב. המחקר מבסס את אשר טענתי לאורך השנים, ומאז שנכנסתי למשרד הפנים בפרט, כי מרבית המסתננים אינם פליטים ועל כן עליהם לצאת מישראל. בהמשך לעזיבתם של אלפי מסתננים מאז נכנסתי לתפקיד, כעת התקדמנו צעד חשוב נוסף בהתמודדות עם תופעת ההסתננות בישראל".

במרכז למדיניות הגירה הגיבו למחקר הרשות, "המרכז חשף כבר לפני מספר שנים כי הפסיקה והמדיניות המקובלת בעולם דוחה מכל וכל את הטענה לרדיפות בסודן, וממילא שוללת את הבסיס לבקשות המקלט של סודנים על רקע טענה זו. אנו מברכים על כך שבמשרד הפנים השכילו להפנים את הנתונים ודורשים כעת את המובן מאליו - ביטול ההגנה הקבוצתית ליוצאי סודן. על בקשות המקלט להיבחן באופן פרטני. המעמד לו זוכים דה פאקטו, המסתננים מסודן בישראל, לא רק שאינו מוצדק אלא מהווה איום דמוגרפי לדורות הבאים".

מהמוקד לפליטים ולמהגרים נמסר בתגובה: "מצער ששרת הפנים שקד מנסה לעורר את קמפיין הבחירות שלה על גבם של מבקשי המקלט, בהודעה לעיתונות שהיא למעשה ריקה מתוכן: ההגנה הזמנית על אזרחי סודאן החיים בישראל עדיין בתוקף. בקשות המקלט של אזרחי סודאן - שהוגשו לפני כעשור - עדיין תלויות ועומדות, זאת למרות שמשרד הפנים הודיע לפני למעלה משנה שיתחיל להכריע בהן, וטרם עשה זאת.

"חרף הצהרות חוזרות ונשנות לאורך שנים בדבר בחינה מתקרבת של הבקשות, משרד הפנים לא דחה אף לא בקשה אחת מבין אלפי בקשות המקלט שהוגשו על ידי ניצולי רצח העם בדארפור, בהרי הנובה ובנילוס הכחול. איסוף מידע עדכני אודות מדינות המוצא של מבקשי המקלט הינו חלק מהעבודה השוטפת של יחידת הטיפול במבקשי מקלט במשרד הפנים, ואנו מצפים לקרוא את המחקר המלא, שראוי שיתפרסם בשקיפות בהתאם לפסיקת בתי המשפט", נמסר בהודעה.