הרב חגי לונדין
הרב חגי לונדין צילום: ללא

אנו מצויים ביום של אבל וצער על חורבן בתי המקדש, אולם ישנו הבדל אדיר בין צער בעידן של גלות לצער בעידן של גאולה.

ההשוואות המחלישות בין סוף ימי בית ראשון ושני לבין ימינו - ימי תחילת בית שלישי - הן מופרכות:
א. מדינת ישראל היא אימפריה אזורית ואינה נמצאת באיום קיומי משום צבא בסדר גודל רומאי או בבלי. אין מה להיתפס לשאננות אבל גם אין מה להפחיד את עצמנו. הפערים הצבאיים, הטכנולוגיים והאנושיים בינינו לבין אותם שמאיימים עלינו הם אדירים ורק הולכים וגדלים; ב"ה.

ב. אנו לא מדינה של עוולות חברתיות! העם היהודי נמצא כעת במצב הכלכלי הטוב ביותר בתולדותיו. רמת החיים במדינת ישראל היא בין הגבוהות בעולם וכולם נהנים מכך. החסד והעזרה ההדדית הם ערכים עליונים בחברה הישראלית, וניכרים בימי שגרה ועוד יותר בימי חירום; תודה לא-ל.

ג. 'שנאת חינם' מהווה איום ממשי על חברה בעת שמצויים בתוכה כוחות שקולים (!) שמסוכסכים ביניהם. המצב כיום הוא שרוב מוחלט של הציבור היהודי במדינת ישראל הוא בעל מכנה משותף חזק של מסורתיות ולאומיות. ישנו ציבור קטן וכוחני בתקשורת, שמנסה להציג מיצג שווא של מדינה מפולגת העומדת על סף תהום כדי להעניק משקל לדעותיו בלי פרופורציה לגודלו. יתרה מזאת, אין פה שום שנאה ובטח לא בחינם; ביקורת היא דבר ענייני שצריך להתמודד עימו במקום לברוח לדמגוגיה של 'הסתה' ו'שנאת חינם'.

תשעה באב אינו יום של ייאוש אלא יום של תקווה. בלילה הזה אנו כן (!) לומדים תורה. לומדים תורה שמספרת לנו מה חסר לנו כיום כשאין בית מקדש – ואלו הן קדושה וקרבת אלוקים (שבמצבן השלם גם מביאות לחברה מתוקנת); ומתוך כך צומחים ומתמלאים בתקווה.

די עם חולשת החינם! אנו לא הולכים לקראת חורבן בית שלישי; אנו צועדים לקראת עתיד מזהיר - מבחינה ביטחונית, כלכלית, דמוגרפית ותרבותית; כלשון הנביא: "צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. והאמת והשלום אהבו" (זכריה ח, יט).

צום מועיל!

הרע יעבור
הטוב יתגבר
בעזרת ה'.