הרב אברהם בלס
הרב אברהם בלס צילום: עצמי

שאלת חשובה שמתעוררת במגילת אסתר היא הצעתו של היועץ ממוכן לאחשוורוש אחרי שושתי המלכה ממאנת לבוא אל המלך.

ממוכן אומר שלא על המלך לבדו עוותה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר במלכות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים לבזות את בעליהן בעיניהן.

מה כאן בעצם הטענה של ממוכן ומדוע יש כאן בעיה עם העמים. מה זה קשור למה שעשתה ושתי.

כדי לעמוד על שורש העניין חייבים להצביע על פסוק לכאורה שאינו כה חשוב במבט ראשון והוא שבמשתה שעשה אחשוורוש הוא התחשב ברצון כל איש ואיש.

במילים אחרות אחשוורוש היה המלך הראשון במרחב העולמי שהחליט שכדי לגרום לאהדה ציבורית הוא חייב לשנות את תרבות השלטון שהייתה נהוגה מאז ומתמיד משלטון דיקטטורי לשלטון משולב של דיקטטורה ודמוקרטיה.

דמוקרטיה היא הדרך היחידה להגיע להסכמות במציאות זו של העולם המודרני, אולם דמוקרטיה כתרבות היא דבר מסוכן מאוד. ברגע שמנהיגים חופש ללא הגבלה, הרי מהר מאוד נשברות כל המסגרות.

היום אנו רואים בעינינו את התוצאות של תרבות הפרוגרס. היום כל אדם יכול להחליט אם הוא איש או אישה. המושג משפחה אינו מחייב כלל, שכן כל אדם גם במסגרת הנישואים יכול ברצותו לבגוד בבן הזוג, וכמובן אין שום משמעות לצד הלאומי.

הקב"ה ברא מסגרות בעולם כדי להעצים את היכולות של האדם לתרום לתיקון העולם. ברגע שאדם יש לו אחריות כלפי משפחתו, באופן טבעי הוא נעשה אדם יותר טוב. ברגע שאדם יש לו אחריות כלפי עמו הוא נעשה אדם טוב יותר. באופן טבעי ללא מסגרות אנו מגיעים למצב אבסורדי של איש הישר בעיניו יעשה.

ברגע שאחשוורוש מחליט לעשות כרצון איש ואיש, מחליטה ושתי בניגוד למקובל לפחות עד התקופה הזאת שהרצון שלה הוא לא למלא את הפקודה של המלך.

אומר לו ממוכן היועץ למלך. אנו חייבים לחזור למה שהיה קודם. כל תרבות הפרוגרס רק תגרום להרס המשפחה, וכן להרס מדינת הלאום.

ואכן המלך משתכנע ונותן צווים לכל מדינות המלך להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. מטרת הצו היא לחזק את מוסד המשפחה ואת הצד הלאומי.

אפשר להתווכח האם ההוראה הזאת להיות כל איש שורר בביתו מחזקת את מוסד המשפחה. הרמב"ם (הלכות אישות טו, יט, כ) מדריך את איש לכבד את אשתו יותר מגופו, ומצד שני הוא כותב שהאיש צריך להיות בעיני אשתו כמו שר או מלך. כבר אמר חכם אחד שאם יש מלך בבית, הרי שבדרך כלל האישה נהפכת למלכה והבנים לנסיכים. ואנו רואים בחוש שכאשר אין מי שמוביל את הבית הבנים הם בסופו של דבר אלו שמנהיגים.

אם נדגים את הדבר במגילה לפי דרשת חז"ל שממוכן זה המן. נראה שעצם ההוראה של המלך להיות כל איש שורר בביתו רק מחזקת את משפחתו של המן. אנו רואים שמשפחת המן היא משפחה מלאה חיים ואופטימיות שכן יש להמן וזרש בנים רבים. כמו כן רואים שזרש היא זו שמייעצת להמן מה לעשות בסוגית מרדכי, וגם כאשר הוא מתחיל ליפול הוא מספר זאת בראש ובראשונה לזרש אשתו. המציאות שבה איש שורר בביתו יתכן שדווקא מעצימה את חשיבות האישה בתוך המשפחה.

גם אם הדברים שכתבתי עכשיו בנושא משפחה אינם מוסכמים ברור הדבר שכך הייתה בנויה המשפחה עד אותו זמן, וממוכן דאג להחזיר את המצב לקדמותו.

על כל פנים במגילת אסתר אנו רואים שאחשוורוש אכן הבין שהוא שגה ומעתה והילך הוא אכן מתחיל למשול. למשול הכוונה היא שאפילו חוקים שהוא קבע לא ניתנים לביטול, וגם אם הוא מגיע למסקנה שונה ממה שהגיע הוא אינו יכול לבטל את הצו שכבר ניתן, אלא ניתן לו רק להורות על צו שמתמודד עם הצו הקודם. אי אפשר לבטל את הצו שמתיר הרג יהודים, אלא ניתן צו חדש המתיר ליהודים להתגונן על נפשם.

גם בסוף המגילה מסופר שאחשוורוש הטיל מס על הארץ ואיי הים. לכאורה מה חשיבות יש במידע זה. התשובה היא שהמגילה מסיימת שאחשוורוש החליט למשול.

כאשר ישנה משילות אז בולטת יותר הצדקות והאישיות המופלאה של מרדכי כפי שהיא באה לידי ביטוי בפסוקים המסיימים את המגילה: כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו.

התרבות המערבית מושכת בחזקה את העולם לביטול כל המסגרות וגם ארצות כמו אוקראינה מדינת לאום מובהקת נמשכה יותר ויותר לתרבות הליברלית. בא נשיא רוסיה – פוטין והחזיר לסדר היום העולמי את נושא הצד הלאומי שהיום בולט לא רק את הרוסים, אלא גם אצל האוקראינים.

ישנם הרבה דברים טובים בתרבות המערבית המקדשת את היוזמה האנושית, אולם צריך לזכור שברגע שמה שעומד במרכז הוא חופש הפרט ולא המסגרות המשפחתיות והמדיניות, הרי שאין כל אפשרות להביא את העולם לידי תיקונו.