כ"ה טבת 00:15
אם אני נכנס למינוס לכמה שעות בין קבלת המשכורת להורדת האשראי? זה בעייתי? מה אפשר לעשות נגד?
כ"ה טבת 03:57
אפשר לדבר עם חברת האשראי ולבקש לדחות את התשלום ביום אחד, זה יעלה לך intrest (ריבית) אבל זה בהחלט עדיף מאשר דירוג אשראי נמוך...
כ"ה טבת 15:46
כ"ה טבת 20:47
תודה צהרים אחרונה