קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין - ערוץ 7

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: הילולה של הנשמה

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: הילולה של הנשמה

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 06/01/2020
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: סיפורים קטנים על אדם גדול

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: סיפורים קטנים על אדם גדול

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר. והפעם סיפורים על הרב משה צבי נריה זצ"לערוץ 7 17/12/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מה פירוש האמירה "קטונתי"?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מה פירוש האמירה "קטונתי"?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 12/12/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מי הם "יושבי ביתך"?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מי הם "יושבי ביתך"?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 10/12/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: בין אדם לעצמו, לחברו ולמקום

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: בין אדם לעצמו, לחברו ולמקום

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון קצר.ערוץ 7 09/12/2019
קובעים עיתים עם הרב קצין: מדוע נס פך השמן אינו מופיע ב"על הניסים"?

קובעים עיתים עם הרב קצין: מדוע נס פך השמן אינו מופיע ב"על הניסים"?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון קצר.ערוץ 7 08/12/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: כמה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: כמה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון קצר.ערוץ 7 03/12/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: כמה "עושים" יש לעם ישראל?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: כמה "עושים" יש לעם ישראל?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון קצר.ערוץ 7 02/12/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מדוע "שכחה" הגמרא את הדלקת הנר?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מדוע "שכחה" הגמרא את הדלקת הנר?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון קצר.ערוץ 7 01/12/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מה בין ברכתו של יעקב לברכתו של עשו?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מה בין ברכתו של יעקב לברכתו של עשו?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון קצר.ערוץ 7 28/11/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: במה יפה פרשתו של אליעזר?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: במה יפה פרשתו של אליעזר?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון קצר.ערוץ 7 20/11/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: כוחו של אחד

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: כוחו של אחד

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון קצר.ערוץ 7 18/11/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: שלוש רמות לניסיון

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: שלוש רמות לניסיון

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון קצר.ערוץ 7 14/11/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: בין נס לניסיון

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: בין נס לניסיון

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון קצר.ערוץ 7 13/11/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: "אל תחזיק טובה לעצמך"

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: "אל תחזיק טובה לעצמך"

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון קצר.ערוץ 7 12/11/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: "לא הקפדן מלמד"

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: "לא הקפדן מלמד"

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון קצר.ערוץ 7 05/11/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: "ושבת עד ה' אלוקיך" - הבטחה או מצווה?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: "ושבת עד ה' אלוקיך" - הבטחה או מצווה?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 25/09/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מיהו המנהיג הראוי?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מיהו המנהיג הראוי?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 17/09/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: השבת אבידה רוחנית

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: השבת אבידה רוחנית

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 12/09/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מה מיוחד בקנין התורה?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מה מיוחד בקנין התורה?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 02/09/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: לעתיד לבוא יהיו עניים?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: לעתיד לבוא יהיו עניים?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 28/08/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: האור שלי והאור שלך

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: האור שלי והאור שלך

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 27/08/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: בין תשובה חיצונית לשינוי מהותי

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: בין תשובה חיצונית לשינוי מהותי

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 25/08/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: הסכנה הרוחנית שבכניסה לארץ ישראל

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: הסכנה הרוחנית שבכניסה לארץ ישראל

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 22/08/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: השכר הגדול על המצוות הקטנות

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: השכר הגדול על המצוות הקטנות

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 21/08/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: ממה מורכבת המילה אלול?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: ממה מורכבת המילה אלול?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 20/08/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מה בין זכור לשמור?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מה בין זכור לשמור?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 15/08/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: "משביע לכל חי רצון בעתו" מהי העת?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: "משביע לכל חי רצון בעתו" מהי העת?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 14/08/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: עשה רצונו כרצונך

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: עשה רצונו כרצונך

אחרי היעדרות קצרה הרב אביחי קצין חוזר לקבוע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 13/08/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: קרבה לשלטון ראויה או לא?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: קרבה לשלטון ראויה או לא?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 24/07/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: האם משה יוזם ניסים מדעתו?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: האם משה יוזם ניסים מדעתו?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד היומי בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 28/06/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מכירים את החומש השישי?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מכירים את החומש השישי?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד היומי בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 13/06/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: בזכות מה מתקיים העולם?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: בזכות מה מתקיים העולם?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 11/06/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: שבועות הוא יום מתן תורה?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: שבועות הוא יום מתן תורה?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 06/06/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מה מיוחד באש מים ומדבר?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מה מיוחד באש מים ומדבר?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 30/05/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: האם השתיקה טובה רק לגוף?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: האם השתיקה טובה רק לגוף?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר. והיום: עיוני אבות.ערוץ 7 28/05/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: וכי אנחנו מברכים את ריבונו של עולם?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: וכי אנחנו מברכים את ריבונו של עולם?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 20/05/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מדוע יש צורך בברכה מיוחדת לשומרי השמיטה?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מדוע יש צורך בברכה מיוחדת לשומרי השמיטה?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 14/05/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: דע שמה שלמעלה - בא ממך

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: דע שמה שלמעלה - בא ממך

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר. והפעם עיונים במסכת אבות.ערוץ 7 13/05/2019
מיומנו של רב בשואה - "ציוו לו לקרוע מזוזה, ובאם לאו - יהרגוהו"

מיומנו של רב בשואה - "ציוו לו לקרוע מזוזה, ובאם לאו - יהרגוהו"

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 02/05/2019
משנה לעילוי נשמת קדושי השואה: "כל המאבד נפש אחת מישראל"

משנה לעילוי נשמת קדושי השואה: "כל המאבד נפש אחת מישראל"

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר. והיום לימוד משנה לעילוי נשמת קדושי השואהערוץ 7 01/05/2019
קובעים עיתים עם הרב קצין: קטן שנעשה בר מצוה בימי הספירה - ימשיך לספור בברכה?

קובעים עיתים עם הרב קצין: קטן שנעשה בר מצוה בימי הספירה - ימשיך לספור בברכה?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 30/04/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מה כל כך מסובך לחשב את הקץ?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מה כל כך מסובך לחשב את הקץ?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. עד פסח יעסוק הרב בעיונים בהגדה של פסח. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 15/04/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מה הקשר בין מה נשתנה למכירת יוסף?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מה הקשר בין מה נשתנה למכירת יוסף?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. עד פסח יעסוק הרב בעיונים בהגדה של פסח. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 11/04/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מדוע פותחים את הדלת בסוף ליל הסדר?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מדוע פותחים את הדלת בסוף ליל הסדר?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. עד פסח יעסוק הרב בעיונים בהגדה של פסח. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 08/04/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מה בין ארבע הקושיות לארבעת הבנים?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מה בין ארבע הקושיות לארבעת הבנים?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. עד פסח יעסוק הרב בעיונים בהגדה של פסח. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 07/04/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין - מה התשובה לשאלה מה נשתנה?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין - מה התשובה לשאלה מה נשתנה?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. עד פסח יעסוק הרב בעיונים בהגדה של פסח. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 02/04/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין - לאן נעלמה האות נ'?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין - לאן נעלמה האות נ'?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 27/03/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מי עדיף - רב או חכם בלי תואר רב?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מי עדיף - רב או חכם בלי תואר רב?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 26/03/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין - מתי מותר לאכול קטניות?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין - מתי מותר לאכול קטניות?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 24/03/2019
צפו: האדמו"ר הקצין מרעננה בדבר תורה לפורים

צפו: האדמו"ר הקצין מרעננה בדבר תורה לפורים

הרב אביחי קצין בדבר תורה מיוחד לפורים ובו גם תשובה לשאלה מדוע נקרא אחשורוש דווקא בשם זה.ערוץ 7 21/03/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין - מדוע היתה הסתרה כפולה בפורים?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין - מדוע היתה הסתרה כפולה בפורים?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 19/03/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין - בין פורים ליום הכיפורים

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין - בין פורים ליום הכיפורים

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 18/03/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מדוע חוגגים את פורים בי"ד ולא בט"ו?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: מדוע חוגגים את פורים בי"ד ולא בט"ו?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 12/03/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: רגע של חסידות - בין השבת למשכן

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: רגע של חסידות - בין השבת למשכן

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 28/02/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: שלוש קומות ב"אם אין אני לי מי לי"

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: שלוש קומות ב"אם אין אני לי מי לי"

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצר.ערוץ 7 27/02/2019
קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: "ברוך נותן שכר טוב" - יש שכר רע?

קובעים עיתים עם הרב אביחי קצין: "ברוך נותן שכר טוב" - יש שכר רע?

הרב אביחי קצין קובע עיתים ללימוד תורה עם גולשי ערוץ 7. הצטרפו ללימוד בסרטון יומי קצרערוץ 7 25/02/2019