הרב אלישע וולפסון

עוד כתבות בנושא הרב אלישע וולפסון

טובה הארץ מאוד מאוד

טובה הארץ מאוד מאוד

אנו נמצאים היום בעמדת מגננה, להציל ולשמור על הקיים. זו טעות, זו חולשה! עלינו לדרוש את גאולת כל הארץ כולה, בלא בושה ובלא פחדהרב אלישע וולפסון 09/06/2020 17:39
הרב רבינוביץ זצ"ל – מגדולי הרבנים שקראו לעלות להר הבית

הרב רבינוביץ זצ"ל – מגדולי הרבנים שקראו לעלות להר הבית

הרב נחום אליעזר רבינוביץ זצ"ל היה מגדולי הרבנים שקראו באומץ ובקול לעלות כהלכה להר הבית לשוב לחצרות בית ה' ולגאול את מקום השכינההרב אלישע וולפסון 10/05/2020 11:20
האם החרש תחרישי בעת הזאת?

האם החרש תחרישי בעת הזאת?

הרב אלישע וולפסון 11/03/2020 14:51
האם בימינו יש מצווה לעלות להר הבית ברגל?

האם בימינו יש מצווה לעלות להר הבית ברגל?

ישנה חשיבות גדולה ומיוחדת לעלות להר הבית כהלכה בזמן החגים אע"פ שאיננו מקריבים קורבנות ובית המקדש לא בנוי.הרב אלישע וולפסון 15/10/2019 08:58
שאלות לכבוד הרב יצחק יוסף

שאלות לכבוד הרב יצחק יוסף

כיצד ניתן לומר שכל הרבנים הראשיים פסקו שאסור באיסור חמור להיכנס להר הבית?הרב אלישע וולפסון 05/05/2019 09:16
לאסור עלייה להר הבית מחמת דברי הרצי"ה?

לאסור עלייה להר הבית מחמת דברי הרצי"ה?

הרב אלישע וולפסון 04/04/2018 13:37