מורא המקדש

עוד כתבות בנושא מורא המקדש

קריאת תיגר על הסמכות של חכמי הדור חמורה מחורבן בית המקדש

קריאת תיגר על הסמכות של חכמי הדור חמורה מחורבן בית המקדש

הרב זלמן קורן יוצא נגד סדרת המאמרים בעד עליה להר הבית שפורסמו לאחרונה שלדבריו חותרים תחת הסמכות ההלכתית של חכמי הדורות.הרב זלמן קורן - מורא המקדש 14/01/2021 16:20
חורבן התורה והמקדש

חורבן התורה והמקדש

לצערנו ניתן לראות בסרטונים של עולי ההר ובפרסומים של ארגוני העלייה להר הבית, שרבים מאד הם המבטלים עשה של 'מורא מקדש'.הרב אבי קלמן - מורא המקדש 07/01/2021 22:58
שביל הסילופים בדרך להר הבית

שביל הסילופים בדרך להר הבית

כל החפץ באמת בבירור דעתם של רבני ישראל בדבר כניסה להר הבית, עליו לדעת שאין לו להתרשם כלל מהפרסומים של ארגוני העליה להר הבית.אברהם ליפשיץ, מורא המקדש 03/12/2020 12:08