הרב המעורב המתערב והמתערבב
ברוח פורים: פיוט בנוסח אשכנזי, מתאים לכל העדות, במנגינת ימים נוראים עדיף לאמרו עם קיטל הרב אברהם וסרמן 20/03/2019
אני הוא אמצע העולם
מי שבטוח באמונתו ובתפיסת עולמו, אינו חי בתחושה שעליו להוכיח לכולם שהוא צודק, וקו"ח שלא ינסה להתיישר לפי התחלפות האופנה הרוחניתהרב אברהם וסרמן 13/12/2018
אש המזבח ואור המנורה
הרב אברהם וסרמן 07/12/2018
ראש השנה אצל רבי מנדלי מקוצק
הרב אברהם וסרמן 08/09/2018
על עגלה ערופה והאשם המרכזי
הרב אברהם וסרמן 17/08/2018
הרב קוק והחקיקה הדתית
הרב אברהם וסרמן 20/07/2018
חוזה מדינת היהודים
התנועה הרפורמית מחקה מסידור התפילה את הכמיהה אל ציון וירושלים. לשיטתה אין לאומיות יהודית ואין גאולה לעם ישראל כעם.הרב אברהם וסרמן 06/07/2018
פתאום כולם בעד מחלוקת
שאיפתנו לבניין המקדש וחידוש ימינו כקדם, כוללת את הגעגוע העמוק לשיבת ההלכה האחת לכולםהרב אברהם וסרמן 15/06/2018
מיום ירושלים לדגל ירושלים
הרב אברהם וסרמן 09/05/2018
דגל ירושלים להנהגת המדינה
לכבוד מאה שנים להקמתה תנועת 'דגל ירושלים' בידי מרן הראי"ה קוק זצ"ל, כדאי לחזור ולהסתכל ביסודות וללמוד מהם להיוםהרב אברהם וסרמן 15/02/2018
להתמזג עם קדושת הארץ
לא רבים ידעו, אבל הרב זאב קרוב היה בעל חסד גדול, ונציג של תורם אנונימי לפרויקטים אדירים של צדקה וחסד, והכל בצניעות גדולה.הרב אברהם וסרמן 18/01/2018
חקיקת שבת
למה כופים שמירת שבת על החילונים? האם אין זה חוק אנטי-חברתי, שמונע מהמעוניינים להתפרנס בשבת? הרב וסרמן משיב.הרב אברהם וסרמן 27/12/2017
חוקת השבת
בפעילות נמרצת הצליח הראי"ה קוק לא רק לדאוג לפרהסיה השבתית של תל אביב, אלא גם לדאוג שהיא לא תיתפס כצעד דתי בלבד, אלא גם כאזרחיהרב אברהם וסרמן 21/12/2017
היד החותמת תיקצץ
הרב אברהם וסרמן 30/11/2017
לא מקלט אלא נחלת אבות
בניגוד לתפיסה שישראל קמה כמקלט בטוח לעם הנרדף, הצהרת בלפור מזכירה לנו שתקומת העם בארצו היא על יסוד הבטחה האלוקית כתובה בתנ"ךהרב אברהם וסרמן 16/11/2017
אל תתרמו, תעלו
אחריותנו במדינת ישראל איננה לקיום יהודי הגולה בארצם, אלא להושיט יד מחבקת ולקרוא להם להפסיק לתמוך מבחוץ ובמקום זאת לעלות ארצההרב אברהם וסרמן 03/08/2017
שובה של מלחמת התרבות
אין מה להיות מופתעים מהאגרסיביות של התנועה הנאורה. מבט להיסטוריה מגלה שכך נהגו יהודים נאורים כבר במאה ה-19הרב אברהם וסרמן 13/07/2017
הפעם מתקנים מן השורש
המשבר הנוכחי בין צה"ל לציונות הדתית הוא הזדמנות לחולל שינוי מהותי שימנע את הקרע הבא בחברה הישראליתהרב אברהם וסרמן 30/03/2017
שמירת השבת היא דרישה אזרחית
מאבקו של הרב קוק על צביון השבת בתל אביב זכה לתמיכתו של מאיר דיזנגוף, שהעירייה בראשותו ראתה במחללי השבת כמי שפוגעים בנפש האומההרב אברהם וסרמן 16/02/2017
בלי אישור מהאו"ם
בעקבות החלטת האו"ם נגד ישראל, הגיע הזמן לנתק את התלות באומות העולם, שגבתה מהמדינה מחירים כבדים מדיהרב אברהם וסרמן 05/01/2017
היד החותמת
הרב אברהם וסרמן 27/12/2016
המגיפה והצום
החלק (החשוב) החסר בסיפור על ר' ישראל סלנטר, מגיפת החולירע בווילנה וצום יום כיפורהרב אברהם וסרמן 06/10/2016
לטובת כולם – הניחו לגיור
האחריות לבעיית ההתבוללות אינה מוטלת על הפוסקים, אלא על מי שיצרו את המצב הזה, לעתים בזדוןהרב אברהם וסרמן 20/07/2016
ללמוד מנוער הגבעות
כדי להוביל שינוי אמיתי במדינה נחוצים גורמים חוץ-ממסדיים, חופשיים, כמו נערי הגבעותהרב אברהם וסרמן 31/12/2015
שנאה מבוקרת
השנאה כאן כדי להישאר. השנאה היא חלק מהטבע האנושי, עד המצב העתידי בו יגור זאב עם כבש.הרב אברהם וסרמן 26/07/2015
מהרה תצמיח
את המקדש אפשר להקים גם בימינו - כשם שבני ישראל נגאלו ממצרים למרות העיתוי הקשה.הרב אברהם וסרמן 08/01/2015
בחיפה הערב: עובדיה חממה וקובי אריאלי
בערב על יחסי דתיים חילונים מציגים דרכים שונות לציון חגי ישראל. האם ניתן לשלב? האם ניתן ללמוד אלה מאלה?שמעון כהן 19/03/2014
ישיבת הזייפנים
הרב אברהם וסרמן 16/03/2014
שתי פגישות על גורל הישיבות
הרב אברהם וסרמן 16/02/2014