תגיות תגיות

הרב פרופ' יהודה ברנדס

חדשות ועדכונים על הרב פרופ' יהודה ברנדס

והארץ נתן לבני אדם

בין הידיעה "כי לי הארץ" לבין ההנחיה "והארץ נתן לבני אדם" מונחת תורת המצוות החברתיות של עם ישראל

והארץ נתן לבני אדם

לקדושים תהיו

הצורך בקדושה הכרחי לנפש האדם, ואינו תלוי דווקא בדתיות. גם לחברה האזרחית ישנם מרחבים של קדושה.

לקדושים תהיו

להודות ולהלל

צריך להשתדל מאד מאד לא להיות כפויי טובה בליל הסדר: להודות על גאולתנו שלנו, ולא רק לשקוע בעבר הרחוק.

להודות ולהלל

​​​​​​​"לטהרו" קודם ל"לטמאו"

רק אם הנגע ממשיך להתפשט, צריך לטמאו ולהרחיקו, אבל גם אז צריך להשאר ולסייע בתהליך התיקון, הטהרה והשיבה אל המחנה

​​​​​​​"לטהרו" קודם ל"לטמאו"

אל תטמאו בם

באיסורי אכילה ועריות יש מעבר לעבירה גם ממד של טומאה לגוף ולנפש וחילול קדושתו של האדם.

אל תטמאו בם

שירות ומילואים

אחרי שבוע של מאמץ ממוקד ומרוכז, חוזרים לשגרת החיים ומביאים אליה מן המלאי שהתמלאנו בו – בשבעת ימי המילואים.

שירות ומילואים

אשמה וכפרה

הפסיכולוגיה המודרנית מבקשת לפטור אותנו מרגשות אשמה מעיקים. אבל תורת הקרבנות מבקשת להציע תיקון, כפרה וסליחה על אשמותינו.

אשמה וכפרה

על השראת שכינה ורגעים של נחת

סיום משימה היא הזדמנות לעצור, להתבונן בסיפוק לאחור, להודות לה' על השלמת המלאכה, ולבקש להשרות שכינה במעשה ידינו

על השראת שכינה ורגעים של נחת

המסווה של המורים

כתיבתו של הראי"ה קוק קשה לקריאה ולהבנה. היא מהווה מסווה להשגותיו הרוחניות, לאורות שקיבל מאת ה' וקרנו ממנו.

המסווה של המורים

קטורת – רמז לעולם שמעבר

צריך לזכור את קיומו של ה"מעבר" כדי לא לשקוע בשגרת היומיום וגם כדי להזהר מפני סכנת פריצת הגבולות הכרוכה בו.

קטורת – רמז לעולם שמעבר

קלעי החצר, בין קודש לחול

קודש וחול אינם שני צדדים של מטבע, אלא שני קטבים שיש ביניהם דרגות שונות של שילוב.

קלעי החצר, בין קודש לחול

ומשה עלה

עיקר מעמד הברית כוון כנגד העם. לפיכך הוא היה מבוסס על מזבח וקרבנות, זריקת דם וסעודת מצווה.

ומשה עלה

ה' בשמים ואנחנו על הארץ

מצוות בניית "מזבח אדמה" מורידה את עם ישראל מן השגב של מעמד הר סיני לשגרת החיים "על האדמה".

ה' בשמים ואנחנו על הארץ

מלחמת עמלק דבר יום ביומו

מלחמת עמלק אינה רק מאורע היסטורי אלא מערכה מתמשכת של כל אדם בכל זמן.

מלחמת עמלק דבר יום ביומו

הולדת החרות

חרות, כמו לידה, אינה אירוע שבו חוגגים רק את השעבוד שנגמר וההריון שהסתיים, אלא את נקודת ההתחלה של חיים חדשים.

הולדת החרות

הכבדת הלב

ישנו שלב של שקיעה בחטא, שבו החוטא איבד את הבחירה החופשית.

הכבדת הלב

חשדנות בגאולה

החשש מפני דחיקת הקץ, מפני הוזים המבקשים להביא גאולה מבלי שיהיו ראויים לכך ובעת לא מתאימה, טבוע עמוק בעם ישראל.

חשדנות בגאולה

ויאחזו בה – גלות מרצון

עד היום קיימת בעם ישראל תכונה יסודית של נכונות ורצון להשתקע בחוץ-לארץ, והיא מתקיימת לצד השאיפה המנוגדת לה.

ויאחזו בה – גלות מרצון

המתח שלא נפתר: יוסף ואחיו

נקודת השיא של המתח בסוף פרשת מקץ לא נפתרה עד עצם היום הזה.

המתח שלא נפתר: יוסף ואחיו

רק בעזרת השם

יוסף למד בדרך הקשה שאינו יכול לסמוך על הבטחות ולצפות שיכירו במעלותיו וסגולותיו.

רק בעזרת השם

אדום וישראל – בין איבה לתקווה

מתוך האיבה בין יעקב לעשו, מפציעה בפרשתנו קרן של תקווה לאפשרות של שיקום היחסים לעתיד לבוא. ואולי אפילו בהווה.

אדום וישראל – בין איבה לתקווה

המסע הכפול של יעקב אבינו

יעקב אבינו בורח לחרן מפני אחיו ובה בעת הולך לפדן ארם כדי למצוא את זיווגו. שתי המטרות מתלכדות בבית לבן

המסע הכפול של יעקב אבינו

ישראל, ישמעאל והסכמי אברהם

פרשת התולדות של ישמעאל המטרימה את תולדות יצחק בנו ממשיכו, מעידה על הדמיון בין האחים וגם על הבידול שנוצר ביניהם

ישראל, ישמעאל והסכמי אברהם

ייחוס ושידוכים

התיאור המפורט של משפחת נחור בחרן מלמד על חשיבותם של הבית והמשפחה בעיצוב אישיותם של המשודכים והתאמתם זה לזו.

ייחוס ושידוכים

על אידיאות ואנשים

פעמיים בישר ה' על הולדת יצחק. בראשונה לאברהם כחלק מהברית איתו ועם זרעו, ובשניה לשרה בהודעה על הולדת בנה יחידה.

על אידיאות ואנשים

בין ציונות של תרח לציונות אברהמית

יש מניעים שונים לעליה לארץ ולהתיישבות בה: מהם חומריים, תרבותיים וחברתיים, ומהם אמוניים ותורניים.

בין ציונות של תרח לציונות אברהמית

קדימון לפרשת נח

בסוף פרשת בראשית, כמו בפרשיות אחרות בתורה, ישנה הקדמה מעוררת ציפיות לקראת קריאת פרשת נח בשבת הבאה.

קדימון לפרשת נח

הפרדת הרשויות והתאגדותן

חלוקת תפקידים וריבוי רשויות הוא דבר מבורך, אולם כדי שתתקיים מלכות מתוקנת צריך לדעת גם להיעשות כולם אגודה אחת.

הפרדת הרשויות והתאגדותן

מענישה להכלה

כשהשיטה של עונשים לא משיגה את מטרתה, עובר הקב"ה לגישה של הכלה, חסד ורחמים. הלוואי עלינו.

מענישה להכלה

החרות לתשובה

שבת, יום כיפור, שמיטה ויובל, מכילים מרכיב משמעותי של חירות ודרור. גם התשובה היא מעשה של חרות.

החרות לתשובה

להפוך את הזדונות לזכויות

גם לבני האדם יש דרך לתקן את השנה המסתיימת ולהפכה לשנה טובה ומבורכת.

להפוך את הזדונות לזכויות

קדושה - בין עבודה לברכה

גם כדי להצליח בקיום מצוות ועבודת השם צריך סיעתא דשמיא. חלק מהשכר על עבודתנו הוא בעצם העובדה שאנחנו זוכים להצליח בה, ולא להכשל.

קדושה - בין עבודה לברכה

שילוב כוחות להגנת המשפחה

חייבים לשלב כוחות עם כל מי שמאמין בכך ומוכן להשתתף, על מנת להגן על מוסד המשפחה ועל מרכיביו השונים.

שילוב כוחות להגנת המשפחה

על גבולות ומסיגי גבול

איסור הסגת גבול מורה לאדם לכבד את הגבולות של זולתו, את אורחות חייו ואמונותיו, ולא לנסות לשכנע אותו לוותר עליהן ולשנות אותן.

על גבולות ומסיגי גבול

בין מדיניות כלכלית לחמלה אנושית

תנועה הנפשית של העזרה לפרט, מנוגדת לפעמים לעמדה האידיאולוגית של פתרון בעיות כלכלה וחברה ברמה הלאומית.

בין מדיניות כלכלית לחמלה אנושית

בעלי מחלוקת ואנשי מדנים

להיכן נעלם קרח, הגיבור הראשי של הפרשה בספר במדבר? המפרשים העלו סברות שונות לתרץ את התמיהה.

בעלי מחלוקת ואנשי מדנים

טובה הארץ מאד, ועוד

צריך להכיר בזכות הגדולה לשבת בארץ ישראל, להתפעל כל יום מחדש ממעלותיה, אך לא לשכוח אף לרגע את האחריות והמחויבות הכרוכות בכך.

טובה הארץ מאד, ועוד

מה בין תורה להיסטוריה

התורה אינה ספר היסטוריה והמעשים המסופרים בה נועדו להפקת ערכים ומוסר, ולא לסיפור עובדות כהוויתן.

מה בין תורה להיסטוריה

ערי הלויים ואיכות הסביבה

הדרישה לשמירה על קיימות, נוי ואסתטיקה נובעת ממצוות התורה ומחייבת במיוחד את יושבי ארץ ישראל בדור האחרון.

ערי הלויים ואיכות הסביבה

תמידים וסדירויות

סכסוך יכול להיות בין פלגים בעם כבימי החשמונאים, בין חברים בקהילה או במשפחה, ואפילו בנפש האדם היחיד פנימה.

תמידים וסדירויות